Maahanmuutto

Hallittua ja työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä. Suomen tulee kehittää maahanmuuttajien koulutusta takaamaan nopean työllistymisen. Oleskeluluvan saaneet on velvoitettava osallistumaan kieli- ja muuhun koulutukseen. Kehitysyhteistyö on ensisijainen keino kehittyvien maiden auttamiseen. Kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöä tulee seurata tehokkaammin, jotta apu menee perille oikeaan osoitteeseen. Jatka artikkeliin Maahanmuutto

Kannustava Suomi

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää vain riittävän korkealla työllisyysasteella. Suomi tarvitsee sosiaaliturvauudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta. KD Nuoret kannattaa puolueen ajamaa kannustavaa perusturvaa, jolla uudistetaan nykyinen monimutkaisen sosiaaliturvamalli. Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava ja yrityksen perustamisesta tulee tehdä helpompaa. Tutkimus-ja innovaatiorahoitusta on lisättävä Suomen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Jatka artikkeliin Kannustava Suomi

Jokainen nuori ansaitsee olla mukana

Nuorten mielenterveyspalveluihin ja syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava. Lasten ja nuorten hyvinvointi kumpuaa koko perheen hyvinvoinnista. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulee olla myös helposti saatavilla yhdeltä luukulta. Jokaiselle nuorelle tulee taata mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Koulupsykologi- ja kuraattoriresursseja on lisättävä merkittävästi. Jatka artikkeliin Jokainen nuori ansaitsee olla mukana

Turvallisuus

Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta ei tingitä. Viranomaisilla tulee olla riittävät valmiudet taata kansalaisten turvallisuus myös sisäisten uhkien varalta. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta lisää myös luottamus oikeusjärjestelmään ja oikeusturvan saatavuuteen. Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä ja sitä on laajennettava. EU:n puolustusyhteistyössä tulee mennä mahdollisimman pitkälle, niin kauan kuin päätöksenteko säilyy kansallisella tasolla. Jatka artikkeliin Turvallisuus

Koulutus kuuluu kaikille

Suomalaisen laadukkaan koulutusjärjestelmän ylläpito takaa Suomen kilpailukyvyn. Maksuton koulutus kuuluu kaikille. Koulutuspaikkoja jaettaessa on otettava huomioon opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä. Tutkintojen laadun tulee korvata määrä. Opintotuen tulorajoja tulee nostaa. Toisenasteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus on nostettava riittävälle tasolle. Opinto-ohjaukseen on lisättävä resursseja kaikilla koulutusasteilla. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä on luovuttava. Peruskoulussa ei saa olla liian isoja ryhmiä. Tekniikan kehittyminen ja digitalisaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Jatka artikkeliin Koulutus kuuluu kaikille

Kestävä Suomi katsoo tulevaisuuteen

Ilmastonmuutos uhkaa koko ihmiskunnan hyvinvointia. Suomen on asetettava tavoitteekseen hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen riittävä rahoitus on varmistettava ja Suomen on panostettava uusiutuvien energialähteiden ja hiilidioksidin talteenottotekniikan kehittämiseen. Suomen tulee tukea kehittyviä maita päästöjen vähentämisessä. Sähkö- ja biopolttoaineautoilua on edistettävä pitämällä niiden verotus kannustavana. Pyöräilystä maksettavaa verovapaata kilometrikorvausta tulee korottaa. Lentoveroa voidaan ajaa Euroopan laajuisesti. Jatka artikkeliin Kestävä Suomi katsoo tulevaisuuteen

Hoitajamitoitus

Potilasta kohden tarvittava hoitajamitoitus on kirjattava lakiin. Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta käsitellään vanhuspalvelulaissa. Mitoituksessa otetaan huomioon asiakkaiden palveluntarve ja toimintakyky. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa henkilöstön vähimmäismäärä on 0,50 ammattilaista asiakasta kohden tehostetussa palveluasumisessa. Tämä ei ole kuitenkaan riittävää. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin potilaiden hyvän hoidon ja hoitajien jaksamisen turvaamiseksi. KD esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan rahoitusta tuhannen uuden hoitajan palkkaamiseen vanhustenhoitoon.   Jatka artikkeliin Hoitajamitoitus

Roosa-Maria Kauppinen

Olen 27-vuotias KD Nuorten hallituksen ja Keski-Suomen KD Nuorten piirin jäsen, jossa johdin puheenjohtajana 2014-2018. Olen toiminut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustossa. Olen kotoisin Laukaasta ja koulutukseltani sairaanhoitaja. Opiskelen teologiaa Itä-Suomen yliopistossa. Vapaa-aikana olen vastuissa seurakunnassa, harrastan liikuntaa ja musiikkia. Haluan olla rakentamassa yhdessä turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea Blogi Facebook Instragram Kotisivut Linkedn Twitter Jatka artikkeliin Roosa-Maria Kauppinen